Kërkimi
Oferta pune per staf te ri prane Ambrogio SH.P.K Data e publikimit online:  14/12/2016


 kliko për të zmadhuar
Oferta pune per staf te ri prane Ambrogio SH.P.K •Backend Developer 1) Njohuri ne Node.js ose gjuhe si: PHP, Java, C#, Python, C/C++ ose (Ruby, Go, Swift) 2) Njohuri ne nje nder Databazat relacionale (PostgresSQL, MySQL, MS-SQL Server, Oracle) •Frontend Developer 1) Njohuri ne HTML5, WebSockets, Canvas dhe WebRTC 2) Njohuri ne JavaScript, 3) Njohuri ne JQuery framework, Bootsrap 4) Njohuri në Node.js ose gjuhë të tjera popullore programimi(PHP, Java, C #, Python, C / C ++) ose minore si (Ruby, Go, Swift) •Mobile Developer 1) Njohuri ne programim Android (Java, Android Studio) 2) Njohuri ne programim iOS (ObjectiveC, Swift, Xcode) 3) Njohuri ne HTML5 •System Operator Presim nga punojsi Skedulim I backup-it dhe rikuperim te sistemit, si dhe dokumentim te produketve dhe infrastruktures se kompanise. 1) Njohuri ne ‘server dhe client’ hardware. 2) Njohuri ne Networking 3) Njohuri ne instalimin e Linux/Windows, konfigurim/mirembajtje te sigurise se serverave dhe aplikacioneve client 4)Njohuri ne ambientet virtuale dhe arkitekturen Cloud 5)Aftesi ne Problem-solving 6) Njohuri ne metodologjine DevOps 7) Certifikime internacionale si: CISSP dhe/ose CCNP. 8) Me shume se 5 vite experience si Operator sistemesh Cdo pozicion ka keto karakteristika per punemarresin: 1) Master ose Bachelor ne Shkenca Kompjuterike ose deg te ngjashme 2) Njohuri ne Linux, dhe frameworkeve si Angular, React, Ember. Ne ofrojme: 1) Projekte interesante dhe inovative me teknologjine e fundit. 2) Edukim i vazhduar 3) Paga dhe pozicioni te lidhura me rezultatet e testimit. Dergoni CV ne adresen e e-mailit


Të dhëna dhe kontakte të treguara nga personi që bën njoftimin:
E-mail:   tech.hr@ambrogio.com ose segreteria@ambrogio.al

Njoftim i vendosur më:  14/12/2016
Rubrika:  Oferta / Kërkesa Pune-Pozicione drejtuese, ekzekutive-Inxhinier


« Kthehu pas Njoftime të Tjera të Klientit Vendose tek "Njoftimet e mia të preferuara".