Kërkimi

Per ta bere me te dukshem njoftimin tuaj perdor disa nga sherbimet tona te poshteshenuara:
 
 
Pagese shtese per sherbimi web-i

 • Njoftim I dukshem ne faqen kryesore: Njoftimi do te shfaqet me rrotullim ne pjesen e poshtme te faqes kryesore. Per dy jave kushton 10 euro
  Shiko paraprakisht 
   
 • Njoftimet e dukshme ne rubrike: Njoftimi do te shfaqet ne pjesen e siperme te faqes se njoftime ne rubriken perkatese. Kushton  7 euro/2jave
  Shiko paraprakisht
   
 • Shwrbime speciale: Njoftimi do te shoqerohet me nje sherbim te zgjedhur nga ju (nga ato te sugjeruara nga ne). Do jete me I dukshem sesa njoftimet e thjeshta. Kushton 4 euro/2 jave
  Shiko paraprakisht 
   
 • Njoftim I dukshem: Njoftimi do te shfaqet ne listen e njoftimeve me sfond te ngjyrosur ( ngjyra zgjidhet nga ju). Do te jete primar ne listen e njoftimeve te thjeshta. Çmimi per dy jave eshte 4 Euro
  Shiko paraprakisht
   
 • Njoftim me foto. Njoftimi do te jete I shoqeruar me foto. Do te jete me I dukshem sesa njoftimet e thjeshta.  Kushton 4 euro/2 jave.
  Shiko paraprakisht 
   
 • Per tu publikuar direkt online! Njoftimi do marri konfirmimin nga redaksia jone dhe do jete shpejt online. Kushton 4 euro/2 jave. 
   


Sherbime speciale me pagese per botim ne gazete

 • Sherbime shtese me pagese per tu botuar ne gazete
  Nxiton ta shesesh?!! Publiko menjehere njoftimin per 2 javet e para edhe ne gazete maksimumi per 4 botime. Kushton 4 euro
 • Bold: Njoftimi do te botohet me shkronja kapitale, te zeza. Kushton per 2 jave online dhe 2 jave ne gazete (maksimumi 4 botime) 5 euro.
 • Sherbimi I klientit
  Detyrimi I  konsumatorit. Kushton 2 euro
  Shperndarja ne ngarkim nga Çelesi kushton 7.25 euro