Kërkimi

Ne vijim, per te garantuar  cilesi ne botimet e njoftimeve tuaja, eshte e rendesishme te njiheni me rregullat e botimit  te njoftimeve tek Çelesi. Lexoni me vemendje rregullat kryesore per te vendosur njoftimin tuaj  ne rubriken e duhur.

  1. Rregullat kryesore
  2. Rubrika e imobiliareve
  3. Rubrika e shitjeve
  4. Rubrika e automjeteve
  5. Rubrika e punesimit

1) Rregullat kryesore

Per individet:
Botimi i njoftimeve eshte falas.

Sasia e njoftimeve:
Dy njoftime me karakter individual jane falas, njoftimi i trete eshte me pagese

Per kompanite:
Per çdo njoftim, sikurse edhe per hapesirat publicitare, kompanite duhet  te paguajne.

Kujdes!  Nuk pranohen njoftime,  teksti i te cilit i referohet  me shume se nje objekti.

Pranohen njoftime te cilat permbajne disa objekte si psh: k/bufe, dhome gjumi etj  dhe qe kane nje cmim ne total.

Nr i fjaleve:
Nje njoftim duhet te permbaje maksimumi 25 fjale. Permbajtja e sasise se fjaleve eshte automatike dhe do te njoftoheni nese e tejkaloni kufirin e fjaleve. Nese do keni nevoje per te shkruajtur nje tekst me te gjate, kjo eshte perkundrejt  tarifes 200 leke.

Moduli i plotesimit te njoftimit: Per te rregjistruar nje njoftim duhet te plotesoni formularin me te dhenat qe kerkohen dhe njoftimi formulohet automatikisht. 


  2) Rubrika imobiliar e Shitje-Blerje-Qera

Ne kete rubrike lejohet te botohen maksimumi dy njoftime njekohesisht.


 3) Rubrika e shitjeve

Per kete kategori, eshte e rendesishme te zbatohen rregullat kryesore.


 4) Rubrika e automjeteve

Ne kete rubrike lejohen te botohen maksimumi dy njoftime njekohesisht


 5) Rubrika e punesimit

Njoftimet per baby sitter, kujdestare per te moshuar apo punetore shtepie jane falas.