Kërkimi

Çelësi ofron punë:

Jemi nje  kompani me zgjerim te forte dhe te vazhdueshem, perzgjedhim staf ne sektore te ndryshem: shitje, grafike, kontabilitet, sekretari dhe shperndarje te materialeve publicitare. Dergoni CV tuaj ne adresen email: burimenjerezore@celesi.com duke percaktuar pozicionin e interesuar (agjent shitje, design, shperndares, administrim, operator, etj) Ju lutemi te vendosni ne emailin tuaj shkrimin " autorizoj Celesin me te dhenat e mia personale  ne baze te ligjit 196/03 me eskluzivitet per perzgjedhje  vetjake