FUSTAN NUSERIE I BARDHE

Viti 2014, e kompletuar me te gjitha aksesoret.

Botuar më 13/02/2018
40.000 leke